Реклама

1. Сторони угоди.

Договір укладається між інтернет сервісом купівлі та продажу електронних токенів, далі Виконавець, — з одного боку, і Замовник, в особі того, хто скористався послугами Виконавця, — з іншого боку.

2. Список термінів.

2.1. Купівля та продаж електронних токенів — автоматизований інтернет продукт обслуговування, що надається Виконавцем на підставі даних правил.
2.2. Замовник — фізична особа, соглашающееся з умовами Виконавця і цієї угоди, до якого приєднується.
2.3. Електронний токен — умовна одиниця тієї чи іншої системи, яка відповідає розрахункам електронних систем і позначає обсяг прав, відповідних договором системи електронної оплати та її Замовника.
2.4. Заявка — відомості, передані Замовником для використання коштів Виконавця в електронному вигляді і свідчать про те, що він приймає умови користування сервісом, які пропонуються Виконавцем в даній заявці.

3. Умови угоди.

ці правила вважаються організованими за рахунок умов суспільного оферти, яка утворюється під час подання Замовником заявки і є однією з головних складових цього договору. Громадської офертою іменуються відображаються виконавцем відомості про умови подачі заявки. Головним складовим громадської оферти є дії, зроблені на завершення подачі заявки Замовником і говорять про його точних наміри вчинити правочин на умовах запропонованих Виконавцем перед завершенням даної заявки. Час, дата, параметри заявки створюються Виконавцем автоматично в момент закінчення формування даної заявки. Пропозиція має взятися Замовником протягом 24 годин від закінчення формування заявки. Договір на обслуговування вступає в силу з моменту надходження титульних знаків у повному розмірі, зазначеному в заявці, від Замовника на реквізити Виконавця. Операції з електронними токенами обліковуються згідно з правилами, регламентом та формату електронних систем розрахунків. Договір дійсний протягом терміну , який встановлюється з моменту подачі заявки до розірвання з ініціативи однієї зі сторін.

4. Предмет угоди.

Шляхом використання технічних методів Виконавець зобов'язується виконувати купівлю та продаж електронних токенів за комісійну винагороду від Замовника, після подачі даними особою заявки і здійснює це шляхом продажу титульних знаків особам, які бажають їх придбати по сумі, зазначеній не нижче, ніж у заявці поданої Замовником. Грошові кошти Виконавець зобов'язується переводити на зазначені Замовником реквізити. У разі виникнення під час обміну прибутку, вона залишається на рахунку Виконавця, як додаткова вигода і премія за комісійні послуги.

5. В додаток.

5.1. Якщо на рахунок Виконавця надходить сума, що відрізняється від зазначеної в заявці, Виконавець робить перерахунок, який відповідає її фактичному надходженню по курсу який був зафіксований на момент оформлення заявки. Якщо ця сума вище або меньше ніж в заявці на 10% і більше, Виконавець розриває договір в односторонньому порядку, та всі кошти повертаються на реквізити Замовника, з урахуванням вирахуваного суми на комісійні витрати під час транзакцій.
5.2. У разі, коли замовлена транзакція не проведена Виконавцем на зазначені реквізити Замовника протягом 24 годин, Замовник має повне право вимагати розірвання угоди та анулювати свою заявку, тим самим здійснюючи повернення на свій рахунок у повному обсязі. Заявка на розірвання угоди та повернення надісланих токенів виконується Виконавцем у тому випадку, якщо вони вже буди переведені на зазначені реквізити Замовника. У разі анулювання договору, повернення електронних токенів здійснюється протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про розірвання договору. Якщо затримки при поверненні виникли не з вини Виконавця, він не несе за них відповідальності.
5.3. Якщо електронні токени не поступають від Замовника на реквізити Виконавця протягом зазначеного строку з моменту подання заявки Замовником, угода між сторонами розривається Виконавцем з одного боку, так як договір не набуває чинності. Замовник може про це не повідомляти. Якщо електронні токени надходять на реквізити Виконавця після зазначеного терміну, то такі кошти переводяться назад на рахунок Замовника, причому всі комісійні витрати, пов'язані з переказом, компенсуються замовником.
5.4. Якщо відбувається затримка переказу коштів на реквізити, зазначені Замовником, з вини розрахункової системи, Виконавець не несе відповідальності за збиток, що виникає в результаті тривалого надходження грошових коштів. У цьому випадку Замовник повинен погодитися з тим, що всі претензії будуть пред'являтися до розрахунковій системі, а Виконавець надає свою допомогу в міру своїх можливостей в рамках закону.
5.5. У разі виявлення підробки комунікаційних потоків або надання впливу, з метою погіршити роботу Виконавця, а саме його програмного коду, заявка призупиняється, а переказані кошти піддаються перерахуванню у відповідності з діючою угодою. Якщо Замовник не згоден з перерахунком, він має повне право розірвати договір і титульні знаки вирушать на реквізити вказані Замовником.
5.6. У разі користування послугами Виконавця, Замовник повністю погоджується з тим, що Виконавець несе обмежену відповідальність відповідну рамок цих правил отриманих електронних токенів і не дає додаткових гарантій Замовнику, а також не несе перед ним додаткової відповідальності. Відповідно Замовник не несе додаткової відповідальності перед Виконавцем.
5.7. Замовник зобов'язується виконувати відповідні норми законодавства, а також не підробляти комунікаційні потоки та не створювати перешкод для нормальної роботи програмного коду Виконавця.
5.8.Виконавець не несе відповідальності за збитки та наслідки при помилковому переказі електронних токенів та інших електронних платіжних засобів в тому випадку, якщо Замовник вказав при подачі заявки невірні реквізити.

6. Гарантійний термін

протягом 24 годин з моменту купівлі продажу Виконавець надає гарантію на надані послуги за умови, якщо не обумовлені інші терміни.

7. Непередбачені обставини.

У разі, коли в процесі обробки заявки Замовника виникають непередбачені обставини, що сприяють невиконання Виконавцем умов договору, строки виконання заявки переносяться на відповідний термін тривалості форс-мажору. За прострочені зобов'язання Виконавець відповідальності не несе.

8. Форма угоди.

Дана угода обидві сторони, в особі Виконавця і Замовника, приймають як рівноцінний по юридичної силі договір, що зазначений у письмовій формі.

9. VISA та MASTERCARD - cистема обслуговує тільки картки емітовані Українськими банками.

10 Претензії та спори.

Претензії за даною угодою приймаються Виконавцем у формі електронного листа, у якому Замовник вказує суть претензії. Цей лист надсилається через форму зворотнього зв'язку.

11. Проведення операцій купівлі та продажу.

11.1.Категорично забороняється користуватися послугами Виконавця для проведення незаконних переказів і шахрайських дій. При укладенні цього договору, Замовник зобов'язується виконувати ці вимоги і в разі шахрайства нести кримінальну відповідальність, встановлену законодавством на даний момент.
11.2. У разі неможливості виконання заявки автоматично, з не залежних від Виконавця обставин, таких як відсутність зв'язку, брак коштів, або ж помилкові дані Замовника, кошти надходять на рахунок протягом наступних 24 годин або ж повертається на реквізити Замовника за вирахуванням комісійних витрат.
11.3.На першу вимогу Виконавець має право передавати інформацію про переведення електронної валюти правоохоронним органам, адміністрації розрахункових систем, а також жертвам неправомірних дій, які постраждали внаслідок доведеного судовими органами шахрайства.
11.4. Замовник зобов'язується надати усі документи, що посвідчують його особу, у разі підозри в шахрайстві і відмиванні грошей.
11.5. Замовник зобов'язується не втручатися у роботу Виконавця і не завдавати шкоди його програмної та апаратної частини, а також Замовник зобов'язується передавати точні відомості для забезпечення виконання Виконавцем усіх умов договору.

12.Відмова від зобов'язань.

Виконавець має право відмови на укладення договору та виконання заявки без пояснення причин. Даний пункт застосовується по відношенню до будь-якої операції.© 2017 - 2018 | karbo24.net | karbo24.ua@gmail.com | All rights reserved.